Hướng Dẫn Sử Dụng

Để tiếp thu các nội dung, kiến thức và kinh nghiệm trên website một cách tốt nhất, các bài viết của chúng tôi hướng đến các đối tượng sau:

  • Những người trên 20 tuổi.
  • Có thu nhập tài chính ổn định.
  • Có khả năng đọc, hiểu tiếng Việt tốt.
  • Có thiết bị điện tử như laptop, pc, điện thoại hoặc máy tính bảng.
  • Nhận thức tốt, không bị vấn đề về thần kinh. Có khả năng chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình.

Để quá trình lướt web trở nên thuận tiện và không ảnh hưởng tới người khác hoặc website, chúng tôi khuyến nghị bạn đọc tuân theo các quy định sau:

  • Không chia sẻ các nội dung phản động, chống đối chính quyền hay đồi trụy lên website gamedoithuong.ac
  • Không công kích, vu khống cá nhân hay tổ chức nào.
  • Không chia sẻ các mã độc hoặc cố tình tấn công vào website gamedoithuong.ac.